ICS93.080.99 CCSP66 团 体 标 准 T/JSJTQX40—2023 公路工程小型构件人工智能流水线预制 施工技术规程 Technicalregulationsforartificialintelligenceassemblylineprefabricationof smallcomponentsinhighwayengineering 2023-05-25发布 2022-06-01实施 江苏省交通企业协会 发布 全国团体标准信息平台 全国团体标准信息平台 T/JSJTQX40-2023 I目  次 前  言...................................................................................................................................................................II 1范围.......................................................................................................................................................................1 2规范性引用文件...................................................................................................................................................1 3术语和定义...........................................................................................................................................................1 4基本要求.............................................................................................................................................................2 5流水线组成及功能.............................................................................................................................................2 5.1一般规定..................................................................................................................................................2 5.2混凝土智能拌和系统..............................................................................................................................3 5.3混凝土智能浇注系统..............................................................................................................................3 5.4立体智能输送系统..................................................................................................................................3 5.5智能立体养生系统..................................................................................................................................3 5.6智能脱模系统..........................................................................................................................................4 5.7智能码垛系统..........................................................................................................................................4 5.8智能管理系统..........................................................................................................................................4 6预制施工工艺.....................................................................................................................................................5 6.1施工流程..................................................................................................................................................5 6.2施工准备..................................................................................................................................................5 6.3首批构件预制..........................................................................................................................................5 6.4混凝土拌制与运输..................................................................................................................................6 6.5模具脱模剂自动喷涂..............................................................................................................................6 6.6智能浇筑..................................................................................................................................................6 6.7智能运送入库..........................................................................................................................................6 6.8智能蒸汽养生..........................................................................................................................................6 6.9智能出库、脱模和空模回流..................................................................................................................6 6.10智能码垛....................................................................................................

pdf文档 T-JSJTQX 40—2023 公路工程小型构件人工智能流水线预制施工技术规程

安全标准 > 其他 > 文档预览
中文文档 13 页 50 下载 1000 浏览 0 评论 0 收藏 3.0分
温馨提示:本文档共13页,可预览 3 页,如浏览全部内容或当前文档出现乱码,可开通会员下载原始文档
T-JSJTQX 40—2023 公路工程小型构件人工智能流水线预制施工技术规程 第 1 页 T-JSJTQX 40—2023 公路工程小型构件人工智能流水线预制施工技术规程 第 2 页 T-JSJTQX 40—2023 公路工程小型构件人工智能流水线预制施工技术规程 第 3 页
下载文档到电脑,方便使用
本文档由 思安2023-06-03 00:21:07上传分享
给文档打分
您好可以输入 255 个字符
网站域名是多少( 答案:github5.com )
评论列表
  • 暂时还没有评论,期待您的金玉良言
站内资源均来自网友分享或网络收集整理,若无意中侵犯到您的权利,敬请联系我们微信(点击查看客服),我们将及时删除相关资源。